Dionice su investicijska klasa koja na vrijednosti dobiva u dobrim vremenima, a gubi u vrijeme kriza, recesija ili političkih nestabilnosti. Nažalost, niti profesionalni investitori ne mogu uvijek na vrijeme predvidjeti značajniji pad cijena, što dovodi i do pada vrijednosti udjela u investicijskim fondovima, koji u pravilu prate kretanje referentnih dioničkih indeksa. Povremeni padovi vrijednosti udjela u fondovima dovode do velikog rizika ovakvog tipa ulaganja, zbog čega se mnogi ne usude novac ulagati u investicijske fondove ili dionice. Oni koji se ipak odluče kapital povjeriti fond menadžerima stalno strahuju od eventualnog pada.

Na sreću, postoji način za značajno smanjivanje rizika pri ulaganju u dionice ili investicijske fondove. Sve što treba napraviti je dio portfelja uložiti u investicijsko zlato ili ostale plemenite metale kao što su srebro ili platina u obliku poluga ili kovanica.

Naime, kretanje cijene zlata i ostalih plemenitih metala negativno je korelirano s kretanjem cijena dionica. U nastavku pogledajte usporedbu kretanja referentnog američkog dioničkog indeksa SP500 i cijene zlata.

Izvor: GoldSilver.com

Izvor: Thomson Reuters

Na grafikonima se jasno vidi da kada vrijednost dionica raste, cijena zlata u pravilu pada. Vrijedi i obrnuto. To znači da se od rizika pada vrijednosti investicije u dionice zaštititi može ulaganjem dijela portfelja u investicijsko zlato.

U hipotetskoj situaciji u kojoj bi postojala savršena negativna korelacija između ove dvije investicije klase, a točno polovina kapitala je uložena u dionice, dok je druga polovica uložena u zlato, investitor se uopće ne bi trebao brinuti o padu na burzi jer bi svaki pad cijena dionica bio kompenziran rastom cijene zlata.

U stvarnom svijetu ne postoji savršena korelacija, no u posljednjih nekoliko ekonomskih recesija i ekspanzija bila je poprilično jaka kad su u pitanju spomenuti financijski instrumenti. Upravo zbog toga mnogi ozbiljni investitori u dionice i/ili investicijske fondove, 30 do 50% kapitala na raspolaganju ulažu u plemenite metale, a najviše u investicijsko zlato i srebro. Na taj način jednim udarcem postižu veću sigurnost i viši prinos vlastitog portfelja nego što bi imali da novac drže na štednji u bankama.

Ovakav način disperzije rizika će gotovo sigurno i u budućnosti donositi veću stabilnost prinosa investicijskog portfelja.

Autor:

centarzlata.com

Napomene:

  1. Svaka referenca na ovoj stranici na “Centar Zlata” odnosi se na tvrtku Saiva d.o.o.
  2. Tekstovi na centarzlata.com služe isključivo za informiranje i educiranje o financijskim tržištima i tržištima plemenitih metala te ih ne treba smatrati investicijskim savjetom.

__

Želite li na email adresu dobivati slične tekstove? Prijavite se za primanje naših newslettera! U newsletterima osim edukacijskih tekstova šaljemo i informacije o našim promotivnim aktivnostima, kao i ostale informacije za koje smatramo da bi zainteresiranima za ulaganje u plemenite metale mogle biti interesantne!