Pohranom predmeta kod Tvrtke, Korisnik se slaže s ovim Pravilima i uvjetima pohrane plemenitih metala.

Opće informacije

Saiva d.o.o. (u daljenjem tekstu Tvrtka), Savska cesta 41/13, 10000 Zagreb, OIB 82703642024, pruža uslugu pohrane plemenitih metala (u daljnjem tekstu predmeta).

Korisnik je osoba koja koristi uslugu Tvrtke za pohranu predmeta.

Pohrana predmeta je usluga koju Tvrtka pruža Korisniku, neposredno ili putem Pružatelja sefa, a pri kojoj Korisnik ovlašćuje Tvrtku na uporabu pohranjenih predmeta, prijevoz od i do Pružatelja sefa te ostalih radnji vezanih za sigurnu pohranu Predmeta pohrane.

Pružateljem sefa se smatra banka, tvrtka ili druga institucija kod koje Tvrtka koristi uslugu najma sefova za pohranu predmeta.

Predmetom pohrane smatra se zlato i srebro u polugama i kovanicama određenih talionica prema dogovoru s Tvrtkom.

Mjesto pohrane predmeta

Predmeti su pohranjeni u sefovima Tvrtke na Korisniku nepoznatim lokacijama iz sigurnosnih razloga.

Tvrtka će učiniti sve potrebne radnje kako bi zaštitila vlasništvo korisnika koje se nalazi pohranjeno u sefu.

Tvrtka će isto tako učiniti sve provjere kako bi bila sigurna da Pružatelj sefa ima dobar ugled i da poduzima sve radnje koje osiguravaju sigurnost prostora sa sefovima po standardu industrije. Tvrtka može biti ograničena sa Pravilima i uvjetima koje ima Pružatelj sefa.

Tvrtka ne odgovara za pohranjene predmete u slučaju provalne krađe ili razbojstva na lokaciji Pružatelja sefa.

Pohrana predmeta

Pohrana u sefu je moguća za kupljene proizvode u vrijednosti većoj od 700 € (5.274,15 kn).

Prilikom pohrane predmeta kod Tvrtke, Korisnik će dobiti Potvrdu o korištenju usluge pohrane plemenitih metala u sefu, koja sadrži naziv pohranjenih predmeta, vrstu plemenitog metala, njihovu težinu, naziv talionice i potpis ovlaštenog zastupnika Tvrtke koji je zaprimio predmet.

Nije moguće pohraniti predmete koji ne odgovaraju opisu predmeta pohrane vidljivih u općim informacijama ovih pravila i uvjeta. Također, predmeti se ne pohranjuju po serijskim brojevima.

Pohranjeni predmeti moraju biti u vlasništvu Korisnika i kupljeni kod Tvrtke.

Naknadna pohrana kupljenih predmeta nije moguća.

Korisnik na Potvrdu može dodati maksimalno dvije opunomoćene osobe za određene radnje s pohranjenim predmetima u sefu na način da ispuni obrazac koji će mu biti ustupljen na zahtjev za dodavanjem punomoći.

Tvrtka zadržava pravo odbiti zahtjev Korisnika za pohranu predmeta ukoliko procijeni da u tom trenutku nema uvjete za sigurnu pohranu.

Podizanje pohranjenih predmeta

Kada Korisnik odluči preuzeti predmete pohranjene u sefu, predaju se predmeti istih specifikacija koji su prethodno pohranjeni prema Potvrdi o korištenju usluge pohrane plemenitih metala u sefu. Pohranjeni predmeti preuzimaju se u Poslovnici Tvrtke uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice.

Primopredaja pohranjenih predmeta vrši se uz prethodno dogovoreni termin koji, zbog sigurnosnih razloga i transporta, treba biti dogovoren minimalno 24 sata unaprijed. Ukoliko Korisnik ne najavi svoj dolazak na preuzimanje u prethodno navedenom periodu Tvrtka zadržava pravo odbijanja zahtjeva do termina koji će biti unaprijed dogovoren.

Ukoliko se Korisnik odluči za dostavu pohranjenih predmeta na kućnu adresu, dužan je platiti trošak dostave. Trošak dostave obračunava se sukladno vrijednosti paketa koja se računa prema prodajnoj cijeni tvrtke u trenutku slanja pošiljke. Nakon zaprimanja uplate, Tvrtka će robu otpremiti u najkraćem mogućem vremenu.

Tvrtka zadržava pravo odgoditi primopredaju pohranjenih predmeta ukoliko nije u mogućnosti osigurati siguran transport na dogovorenu lokaciju primopredaje ili ukoliko je lokacija primopredaje ugrožena iz tehničkih razloga (prekid električne energije, kvar na alarmnom sustavu, kvar na video nadzoru itd.).

Korisnik se slaže da Tvrtka ne može biti odgovorna za sigurnost i pristup pohranjenim predmetima ako dođe do rata, prirodne nepogode, organizirane pljačke, privremene nemogućnosti pristupa sefu, padu sistema ili bilo kojem drugom događaju koji je izvan izravne kontrole Tvrtke.

Tvrtka će pohranjene predmete predati isključivo Korisniku ili opunomoćeniku. U slučaju smrti Korisnika, Tvrtka će pohranjene predmete predati nasljedniku na temelju rješenja o ostavinskoj raspravi.

Otkup pohranjenih predmeta

Korisnik može dati pisani zahtjev putem svoje registrirane elektronske pošte Tvrtki na e-mail adresu [email protected] o otkupu svih ili pojedinačnih predmeta pohrane. Tvrtka će u tom slučaju Korisniku poslati prijedlog Potvrde o otkupu s navedenim cijenama. Prijedlog Potvrde o otkupu ima određeno vremensko ograničenje valjanosti zbog povezanosti cijene sa spot cijenama plemenitih metala.

Tvrtka isplatu vrši na bankovni račun na ime Korisnika ili u gotovini ukoliko se radi o osobnom dolasku u Poslovnicu. Kako bi se utvrdio stvarni vlasnik računa Korisnik je dužan dostaviti dokaz o vlasništvu bankovnog računa (npr. preslika kartice računa). Na preslici kartice mora biti vidljivo ime i prezime vlasnika, IBAN i naziv banke dok CVV broj kartice mora biti prekriven zajedno s osam središnjih brojeva kartice.

Naknade za pohranu predmeta

Naknada za usluge pohrane plemenitih metala nalazi se na internet stranici Tvrtke https://www.centarzlata.com/najam-sefa/.

Vrijednost sadržaja sefa računa se prema prodajnoj cijeni tvrtke u trenutku procjene vrijednosti predmeta.

Nakon što istekne prvih godinu dana besplatne pohrane Korisnik dobiva obavijest o isteku najma sefa te ponudu za uplatu naknade korištenja sefa za nadolazeće obračunsko razdoblje od 12 mjeseci. Ukoliko Korisnik ne želi nastaviti koristiti uslugu pohrane dogovara se preuzimanje.

Tvrtka zadržava pravo namiriti eventualno nastale dugove nepodmirivanjem troškova od strane Korisnika, zadržavanjem predmeta iz sefa do trenutka podmirivanja dugova od strane Korisnika.

Obračunsko razdoblje počinje danom zaprimanja predmeta u sef, a u slučaju dodatnih zahtjeva za pohranom, vrijednost svih pohranjenih predmeta se zbraja i obračunava se naknada u sljedećem obračunskom razdoblju. Tvrtka zadržava pravo na promjenu cijene pohrane predmeta u sefu, a o većim promjenama će obavijestiti Korisnika.

Trajanje pohrane

Korisnik je suglasan da se usluga pohrane predmeta u sef vrši na neodređeni vremenski period.

Dan početka korištenja usluge pohrane predmeta počinje danom zaprimanja predmeta u sef. Korisnik podizanjem svih pohranjenih predmeta automatski prekida uslugu pohrane predmeta kod Tvrtke.

Tvrtka zadržava pravo bez obrazloženja prekinuti pružanje usluge pohrane Korisniku. Korisnik će putem registrirane elektronske pošte dobiti obavijest o prekidu usluge. Korisnik može dogovoriti preuzimanje pohranjenih predmeta u roku od 90 dana od dana zaprimanja elektronske pošte. Ukoliko Korisnik ne preuzme robu u gore navedenom razdoblju, a nije naveo opravdani razlog spriječenosti, Tvrtka zadržava pravo naplatiti mjesečne penale u iznosu od 1% na ukupnu vrijednost predmeta u sefu do trenutka preuzimanja proizvoda.

Politika privatnosti

Tvrtka odgovorno tvrdi da će prikupljene osobne podatke Korisnika koristiti samo u mjerama nužnim za ispunjenje svoje obveze odnosno za koje postoji pravni interes te za koje ima privolu Korisnika u svrhu informiranja, podrške kupcima i marketing. Tvrtka se obvezuje štiti osobne podatke Korisnika u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.