Zahvaljujemo vam na preuzimanju e-knjige!

Link za preuzimanje nalazi se pri dnu stranice!

Nalazimo se u periodu visoke inflacije i sve je izglednije da će se taj period nastaviti u doglednoj budućnosti. U takvom ekonomskom okruženju, štednja u obliku novca nije isplativa, ali to ne znači da je nemoguće isplativo štedjeti.

E-knjiga će vam objasniti kako štedjeti na siguran i isplativ način i u periodu pada vrijednosti novca te koje korake poduzeti kako biste zaštitili svoju imovinu.

Ako želite pročitati još zanimljivih tekstova o štednji i investiranju općenito, pronađite ih ovdje.

Za prijavu na naš Newsletter, koji jednom tjedno donosi korisne informacije o financijskim temama, registrirajte se pomoću dolje navedenog formulara.