Spot cijena paladija

Cijena koju vidite na našim grafikonima naziva se spot cijena paladija i izražena je u američkim dolarima potrebnim za kupnju jedne Troy Unce spomenutog plemenitog metala. Cijena paladija mijenja se iz sekunde u sekundu i odnosi se na nerafinirani metal kojim najčešće trguju rudnici, rafinerije, kovnice i ostali  industrijski pogon za preradu plemenitih metala. Cijena investicijskih proizvoda od paladija sadrži trošak obrade i kovanja novčića i poluga paladija te marže distributera, stoga je u pravilu nešto viša za krajnjeg kupca gotovih proizvoda nego gore prikazana cijena. Budući da su marže relativno niske, distributeri plemenitih metala, kao što je Centar Zlata, cijenu svojih proizvoda moraju usklađivati sa spot cijenom svakih pet minuta kako bi osigurali najbolju cijenu za svoje klijente te u isto vrijeme spriječili poslovanje s gubitkom. 

O čemu ovisi cijena paladija?

Brojni čimbenici utječu na cijenu ovog plemenitog metala, no nisu svi toliko utjecajni. One na koje trebamo obratiti pažnju radi značajnijeg utjecaja na cijenu su:

1. Ponuda i potražnja – Glavni čimbenik koji utječe na cijenu svih plemenitih metala.

2. Industrijska potrošnja – Paladij ima vrlo veliku upotrebu u industriji, a pogotovo u automobilskoj industriji gdje se koristi u izradi katalizatora ispušnih plinova.

3. Ekonomska situacija – Kao i kod drugih plemenitih metala, cijena paladija značajnije raste u doba ekonomskih kriza, kada veliki broj investitora traži sigurno utočište za očuvanje vrijednosti svojega bogatstva i kupovne moći.

4. Vladine politike – Iako je zlato uvijek više u fokusu nego paladij, ulaganje u kovanice i poluge od paladija, također ovisi o vladinim politikama koje mogu imati značajan utjecaj na interes za pojedinim investicijskim klasama. U cijeloj EU se na ulaganje u fizički paladij plaća PDV, zbog čaga investitori preferiraju ulaganje u investicijsko zlato, koje je oslobođeno poreza.

Kako investirati u paladij?

Najbolji i najpopularniji način investiranja u paladij je kupnja investicijskih poluga i kovanica od paladija. Najčešće ih kupuju investitori koji ulažu i u ostale plemenite metale kako bi diverzificirali svoj portfelj. Koje sve proizvode od spomenutog metala Centar zlata ima u ponudi saznati možete na ovoj stranici.

Autor:

centarzlata.com

Napomene:

  1. Svaka referenca na ovoj stranici na “Centar Zlata” odnosi se na tvrtku Saiva d.o.o.
  2. Tekstovi na centarzlata.com služe isključivo za informiranje i educiranje o financijskim tržištima i tržištima plemenitih metala te ih ne treba smatrati investicijskim savjetom.

Želite li na email adresu dobivati slične tekstove? Prijavite se za primanje naših newslettera! U newsletterima osim edukacijskih tekstova šaljemo i informacije o našim promotivnim aktivnostima, kao i ostale informacije za koje smatramo da bi zainteresiranima za ulaganje u plemenite metale mogle biti interesantne!