Prosimo, da pozorno preberete Splošne pogoje poslovanja in uporabe spletne strani www.centarzlata.com ter podjetja Saiva d.o.o. za namene realizacije nakupa izdelkov, pridobivanja informacij o posameznih izdelkih in drugih storitvah, ki jih ponuja družba Saiva d.o.o. na zgoraj navedeni spletni strani.

Z uporabo spletne strani www.centarzlata.com za nakup ali zbiranje informacij o izdelkih, ki jih vsebuje, skupaj z drugimi storitvami družbe Saiva d.o.o., potrjujete, da ste seznanjeni s temi Splošnimi pogoji poslovanja in, da se z njimi strinjate.

Pomen izrazov, določenih v teh Splošnih pogojih

 • Podjetje — gospodarska družba Saiva d.o.o. Savska cesta 41/13, Zagreb, Hrvaška vpisano v sodni register Gospodarskega sodišča v Reki, OIB 82703642024
 • www.centarzlata.com — spletna stran v lasti podjetja Saiva d.o.o.
 • Spletna stran — www.centarzlata.com
 • Kupec — vsaka oseba, ki je po pregledu in izbiri izdelka ali storitve registrirala svoje podatke in naročila izdelek ali storitev
 • Stranka — vsaka oseba, ki uporablja storitev hrambe plemenitih kovin ali je uporabnik ali kupec drugih storitev podjetja
 • Uporaba »centarzlata.com« — dostop do spletne strani www.centarzlata.com za pridobitev informacij o vsebini le-te in/ali realizaciji spletne trgovine
 • Spletni nakup ali spletna trgovina— izvedba nakupa izdelkov na strani »centarzlata.com«
 • Potrdilo o odkupu — obrazec, ki služi kot dokument pri nakupu plemenitih kovin
 • Ponudnik sefa— ugledna družba ali banka, ki zagotavlja najem sefa
 • Izdelki — vsi izdelki, ki so označeni na spletni strani »centarzlata.com« in, ki jih lahko kupite prek spletne trgovine.
 • Plemenite kovine
  • Zlato v obliki plemenitih kovin ali ploščic, katerega teže so sprejete na trgu plemenitih kovin, čistost je enaka ali večja od 995 tisočink, ne glede na to, ali ga predstavljajo vrednostni papirji ali ne
  • Zlati kovanci: a) čistost, ki je enaka ali večja od 900 tisočink b) skovani po letu 1800 (c) trenutno so ali so v preteklosti bili zakonito plačilno sredstvo v državi porekla d) ki se običajno prodajajo po ceni, ki na odprtem trgu ne presega 80% vrednosti zlata, vsebovanega v kovancih
  • Srebro a) srebro v obliki palic ali plošč, katerega teže so sprejete na trgu plemenitih kovin, čistost je enaka ali večja od 995 tisočink b) srebrni kovanci čistosti, ki je enaka ali večja od 833 tisočink
  • Izdelki Hrvaškega monetarnega inštituta

Splošne določbe

Spletna stran www.centarzlata.com (v nadaljevanju spletna stran) je v lasti družbe Saiva d.o.o. (v nadaljevanju »Podjetje«). Dodatne informacije o podjetju se nahajajo spodaj:

Ime: Saiva d.o.o.

Naslov: Savska cesta 41/13, Hrvaška

OIB: 82703642024

Matična št. MBS: 040023263

Družba, registrirana pri: Gospodarsko sodišče v Zagrebu

Račun odprt pri: Privredna banka Zagreb d.d., Račkoga 6, Zagreb, Hrvaška

Številka računa: HR123400091117013504

Osnovni kapital: 26.000,00 HRK — vplačan v celoti

Član družbe: Dr.Sc. Saša Ivanović

Pravica do uporabe spletne strani je osebna pravica uporabnika in je nikakor ni mogoče prenesti na druge fizične ali pravne osebe, prav tako noben uporabnik ni pooblaščen za prijavo drugih fizičnih ali pravnih oseb. Končni uporabnik je osebno odgovoren za varovanje zaupnosti gesel na mestih, kjer ta obstajajo. Končni uporabnik se zaveda dejstva, da občasno prihaja do motenj v storitvah ali do dogodkov, ki niso pod nadzorom Podjetja, in se strinja, da podjetje ni odgovorno za kakršno koli izgubo podatkov, do katere lahko pride med prenosom informacij na internetu. Uporabnik se strinja in sprejema dejstvo, da je dostop do spletne strani včasih prekinjen, začasno nedostopen ali onemogočen.

Kupec je lahko samo odrasla in poslovno sposobna oseba. Pogodbo lahko v imenu in za račun mladoletne ali poslovno popolnoma nesposobne osebe sklene njihov zakoniti zastopnik, delno poslovno sposobne osebe pa lahko pogodbo sklenejo le s soglasjem njihovega zakonitega zastopnika. Podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti za ravnanje, ki je v nasprotju s to določbo.

Podjetje lahko kadar koli zavrne storitev kateri koli stranki. Podjetje si pridržuje pravico, da uporabniku takoj ukine vsa gesla ali uporabniške račune v primeru kakršnega koli vedenja Uporabnika, za katerega Podjetje presodi, da je nesprejemljivo, kakor tudi v vsakem primeru uporabnikovega neupoštevanja Splošnih pogojev poslovanja.

Spori

Vsi spori, do katerih bi prišlo na osnovi teh Splošnih pogojev poslovanja, se rešijo pred pristojnim sodiščem v Zagrebu.

Spreminjanje splošnih pogojev poslovanja

Podjetje je pooblaščeno za spreminjanje vsebine teh Splošnih pogojev poslovanja, ponudbe izdelkov, drugih podatkov, povezanih s spletno stranjo, kot tudi vseh drugih vsebin, ki jih javno razkrije na spletni strani. Uporabniki so pred vsakim obiskom dolžni pregledati vsebino spletne strani.

Intelektualna lastnina

Podjetje ima v lasti vse vsebine, objavljene na spletni strani. Te vsebine se lahko uporabljajo samo v zasebne in nekomercialne namene in jih na noben način ni dovoljeno kopirati, reproducirati ali distribuirati brez pisnega soglasja družbe. Če se vsebina uporablja v zasebne in nekomercialne namene, je skupaj z njo potrebno prenesti tudi vsa opozorila o odgovornosti in navesti« Vir:www.centarzlata.com«

Pri uporabi spletne strani, še posebej pri izpolnjevanju obrazca za registracijo, so Uporabniki dolžni zagotoviti točne, veljavne in popolne osebne podatke. Nasprotno ravnanje Podjetju dovoljuje, da zavrne dostop ali izpolnitev vseh ali dela storitev ali nakup izdelkov, ki jih ponuja Podjetje.

Omejitev odgovornosti

Podjetje v celoti zavrača odgovornost za točnost in/ali popolnost vseh informacij in vsebin na spletni strani. Podjetje si pridržuje pravico do napak pri opisu in izgledu izdelka, določenega glede na podatke proizvajalca. Vsa vsebina na spletni strani je postavljena z namenom, da kupcu olajša izbiro pri nakupu. Za nenamerne napake ne odgovarjamo.

Podjetje vse materiale, fotografije in besedila postavlja na spletno stran v dobri veri, da bi Uporabniku olajšalo izbiro pri nakupu. Podjetje ne zagotavlja, da fotografije izdelka v celoti ustrezajo dejanskemu videzu izdelka. Za morebitne nenamerne napake v opisu izdelka ne prevzemamo odgovornosti. Prihaja lahko do razlik med dejanskim izdelkom in fotografijo izdelka ter izdelkom, opisanim na tej spletni strani, če proizvajalec spremeni eno od značilnosti izdelka ali vsebine izdelka. Vsi opisi se redno in podrobno preverjajo.

Objavljeni podatki o nabavnih in prodajnih cenah plemenitih kovin so informativne narave in zato ne pomenijo ponudbe ali razpisa pod objavljenimi pogoji. Edina veljavna cena je tista iz uradne ponudbe, izdane na zahtevo Kupca.

Podjetje ni odgovorno za vsebino, ki jo  lahko uporabnik, naročnik ali nepooblaščen uporabnik sam postavi na spletno stran.

Prodajalec v celoti zavrača vsakršno odgovornost, ki se lahko pojavi na kakršen koli način ali je povezana z uporabo spletne strani ter za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala Uporabniku ali kateri koli tretji osebi v zvezi z uporabo ali zlorabo uporabe vsebin spletnega mesta.

Podjetje ne prevzema odgovornosti za vsebino, razpoložljivost, delovanje, zakonitost in resničnost vsebine na spletni strani. Prav tako Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi nezmožnosti dostopa do spletne strani.

V primeru, da ima partnersko podjetje težave in se Podjetje ne more združiti ali stopiti v stik s partnerjem, Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo.

Nakup v spletni trgovini

Za nakup plemenitih kovin v spletni trgovini na spletni strani prodajalca www.centarzlata.com veljajo vse določbe teh Splošnih pogojev poslovanja. Kupec v spletni trgovini izbere izdelke in jih doda v košarico, pri čemer prijava/registracija ni potrebna. Pred izvedbo plačila se mora Kupec registrirati (če tega še ni storil) in potrditi, da se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja. Šele po izvedbi predhodno navedenih ukrepov se lahko izvede plačilo in s tem nakup izbranih izdelkov. Pred potrditvijo nakupa mora Kupec prebrati Splošne pogoje poslovanja in označiti navedeno potrditveno polje, s čimer Kupec potrjuje, da se s Splošnimi pogoji poslovanja strinja in jih sprejema (potrditev nakupa brez označitve tega dotičnega polja ni mogoča). Cene so usklajene s ceno na borzi, zato se lahko cena, ki je veljavna v času vstavljanja izdelka v košarico razlikuje od cene,  veljavne v času potrditve nakupa. Za veljavno se šteje cena, ki je bila veljavna pri potrditvi nakupa. Kupec lahko prosto dodaja ali umika izdelke iz košarice vse do potrditve nakupa. S potrditvijo nakupa (s klikom na polje “potrdite nakup”, ipd.) se sklene pogodba med Kupcem in Podjetjem. S potrditvijo nakupa Kupec potrjuje, da se strinja s ceno (cenami), ki je bila takrat objavljena v ceniku spletne trgovine in Splošnimi pogoji poslovanja ter, da se je pred sklenitvijo pogodbe seznanil s celotnim besedilom Splošnih pogojev poslovanja.

Obvezni podatki za registracijo:

 • Ime
 • Priimek
 • e-poštni naslov
 • Telefon
 • Država
 • Domači naslov
 • Mesto
 • Poštna številka
 • Geslo

Pristojbine in cene izdelkov

Ker Podjetje določa ceno glede na trenutno spot ceno plemenitih kovin, ki kotirajo na največjih svetovnih borzah plemenitih kovin, se cena izdelkov na spletni strani spreminja vsakih nekaj minut, zato se lahko cena, ki jo je uporabnik videl pri vstavljanju izdelka v košarico, razlikuje od cene, ki je veljavna v trenutku, ko konča nakup.

S potrditvijo naročila se šteje, da se Kupec strinja s ceno izdelka in drugimi stroški ter, da mu bo na tej osnovi izdana ponudba za nakup.

Ko je ponudba prejeta:

 • Cena na ponudbi velja 12 ur od trenutka izdaje ponudbe
 • Plačila, ki na račun prispejo po pretečenih 12 urah od izdaje ponudbe, medtem pa se je cena plemenite kovine  povišala za več kot 0,2%, bodo obdelana, za preostanek zneska pa bo izdan nalog za plačilo razlike
 • Če se cena plemenitih kovin od trenutka izdaje ponudbe do trenutka prejema plačila na navedeni bančni račun poviša za več kot 0,5%, a se to zgodi znotraj časovnega obdobja 12 ur po izdaji ponudbe, bo naročilo obdelano, za preostanek zneska pa bo izdan nalog za plačilo razlike 

Če zaradi tehničnih težav ali padca strežnika ob oddaji naročila cena izdelka v košarici pade pod nakupno ceno, po kateri Podjetje nabavlja izdelek, si Podjetje pridržuje pravico, da Kupca obvesti o nastali napaki in o prenehanju veljavnosti ponudbe. Prav tako je Podjetje dolžno spoštovati odločitev Kupca, da odstopi od ponudbe, če mu nova/popravljena cena ne ustreza, in se zaveže, da bo Kupcu že plačana sredstva povrnilo v 24 urah od trenutka, ko je Kupec izrazil nestrinjanje z novo in popravljeno ceno.

Načini plačila

 • Virman

Kupec opravi virmansko plačilo z upoštevanjem naslednjih navodil:

Prejemnik: Saiva d.o.o., Savska cesta 41/13, Zagreb, Hrvaška:

Banka:  Privredna Banka Zagreb

Številka računa: HR5623400091510544137

SWIFT: PBZGHR2X

Sklic: HR00 — številka ponudbe

Namen plačila: Plačilo po zaporedni številki (številka ponudbe)

Če je plačilo opravljeno v evrih, je treba izvesti prenos denarja prek nakazila, zgoraj navedenim podatkom pa je treba dodati tudi SWIFT banke in ime banke.

 • Plačilo po povzetju pri prevzemu izdelkov od dostavne službe

Plačilo po povzetju vam omogoča, da znesek naročila plačate, ko je to dostavljeno na navedeni naslov oz. šele takrat, ko se izdelek fizično nahaja pred vami. Plačilo po povzetju ni mogoče pri osebnem prevzemu blaga v našem skladišču. Plačilo po povzetju se opravi izključno v gotovini, izroči se kurirju dostavne službe ob dostavi na navedeni naslov. V primeru, da prejemnik ob dostavi ne more sprejeti pošiljke na navedenem naslovu dostave, kurir na navedenem naslovu pusti obvestilo o prihodu pošiljke.

Predaja 

Podjetje je dolžno Predmet predati v last Kupca v najkrajšem možnem času, odvisno od razpoložljivosti Predmeta, in v zakonskem obdobju največ 30 dni po tem, ko je bilo plačilo Kupca vknjiženo na račun Podjetja. Podjetje je izpolnilo obveznost izročitve Predmeta Kupcu takrat, ko je Kupcu predmet izročen osebno ali prek posrednika ali je Kupcu predložen dokument za prevzem Predmeta, ki vsebuje navedbo lokacije prevzema. V imenu Kupca lahko predmet prevzame le oseba, ki jo je Kupec pooblastil na podlagi ustreznega pravnomočnega notarsko overjenega pooblastila.

Podjetje se zavezuje, da bo Predmet predan Kupcu v ustreznem stanju. Kupec je dolžan pregledati Predmet v prostorih Podjetja in takoj obvestiti Podjetje o morebitnih napakah.

V primeru dostave Predmeta na naslov, ki ga izbere Kupec, mora Kupec o morebitnih napakah Podjetje obvestiti v 24 urah po prevzemu Predmeta in tega na lastne stroške vrniti na naslov sedeža Podjetja, kjer bo Podjetje Predmet ustrezno preverilo.

Pri Predmetih, odstranjenih iz originalne embalaže in za katere Kupec ne poseduje pripadajočega računa, se pritožba oz. reklamacija ne upošteva. Podjetje ni dolžno predati Predmeta, če Kupec zneska Predmeta še ni poplačal v celoti ali ne poplača celotnega zneska na dan prevzema, ali pa le-tega ni pripravljen storiti sočasno ob fizičnem prevzemu Predmeta. Če Kupec zavrne prevzem Predmeta, katerega predaja je zagotovljena na dogovorjeni način in pravočasno, lahko Podjetje v primeru, da je nakup v celoti plačan po predplačilu, pošlje Predmet na naslov Kupca. Ko kupec prevzame zadevno pošiljko, se šteje, da mu je bil Predmet ustrezno predan, zato je Kupec v tem primeru dolžan plačati vse neporavnane stroške pošiljanja na svoj naslov, pod pogojem, da je bil način prevzema dogovorjen v prostorih podjetja ali kako drugače izvzet iz plačila. Če je Kupec nakup opravil na osnovi 100% predplačila in je Predmet vrnjen Podjetju, ker dostava Kupcu ni bila izvedena, ima Podjetje pravico, da zaradi povračila stroškov zadrži do 15% cene Predmeta iz sprejete ponudbe in, da Kupca povabi, da poda izjavo o naslovu dostave ali številki bančnega računa in banki, pri kateri je račun odprt, tj., da se izjavi o načinu povračila denarja v višini 85% cene Predmeta, navedene v ponudbi. Če se Kupec v 30 dneh od prejema tega obvestila in poizvedbe o številki bančnega računa ne oglasi s podatki o času in načinu povračila denarja, se šteje, da je Kupec od zahtevka odstopil in odklonil povračilo.

Dostava in postopek dostave

Dostavo opravi Prodajalec (preko svojih zaposlenih) ali z vključitvijo pristojne in ugledne dostavne (kurirske) službe. Dostava se lahko izvaja tudi prek prevoznih podjetij, ki opravljajo prevozne storitve.

Izdelki so pakirani tako, da se tekom običajne manipulacije v transportu ne morejo poškodovati. Kupec je ob prevzemu izdelka dolžan preveriti morebitno škodo in le-to nemudoma najaviti osebi, ki je dostavila blago, tj. zavrniti prevzem pošiljke, pri kateri so vidne zunanje poškodbe. Kupec je pri prevzemu blaga dolžan podpisati prevzemni list ali dobavnico, ki pripada dostavni službi in le-tej služi kot potrdilo o prevzemu blaga.

Kupec skupaj s kupljenim izdelkom prejme vse dokumente, ki spremljajo izdelek (uporabniški priročnik, garancijski list), račun in potrdilo o prevzemu blaga, katerega je obvezan podpisati. Podpis na potrdilu o prevzemu blaga potrjuje, da je bil izdelek v času prevzema prevzet brez vidnih poškodb.

Blago je zavarovano pred izgubo pri dostavi. Kupec je pri prevzemu blaga dolžan podpisati prevzemni list ali dobavnico, ki pripada dostavni službi in le-tej služi kot potrdilo o prevzemu blaga.

Cene pošiljanja so navedene v spletni trgovini centarzlata.com in vključujejo pripadajoči DDV.

Status naročila

Pri obdelavi pošiljke Kupec po elektronski pošti prejme obvestilo o statusu pošiljke.

Vračilo

Pred sklenitvijo pogodbe ima Uporabnik možnost pregledati pogoje uporabe spletne strani, ki jih je mogoče najti na spletni strani in, ki so ob naročilu izdelka poslani na e-poštni naslov Uporabnika (obvestilo iz 57. člena, 1. odstavka  Zakona o varstvu potrošnikov, Uradni list, št. 41/2014; Obvestilo o pravici uporabnikov do enostranske odpovedi pogodbe z obrazcem za enostransko prekinitev pogodbe iz 1. in 2. odstavka 61. člena Zakona o varstvu potrošnikov).

V skladu s 1. odstavkom 77. člena Zakona o varstvu potrošnikov lahko uporabnik enostransko prekine pogodbo v 14 (štirinajstih) dneh od predaje blaga v posest Kupcu brez navedbe razlogov, izključno za blago, ki ni povezano s spremembami cen na finančnih trgih.

Uporabnik nima pravice do enostranskega prenehanja pogodbe, če je storitev v celoti opravljena, izpolnitev pa se je začela z njegovim izrecnim predhodnim soglasjem in s potrditvijo Uporabnika, da se zaveda dejstva, da bo izgubil pravico do enostranskega prenehanja pogodbe, če bo njegova storitev v celoti izpolnjena.

V skladu s 5. odstavkom 77. člena. Zakona o varstvu potrošnikov je Uporabnik odgovoren za vsako poslabšanje vrednosti blaga, ki izhaja iz načina ravnanja z blagom, razen tistega, ki je bilo potrebno za določitev narave, značilnosti in funkcionalnosti blaga.

Vrnjeni izdelek se mora nahajati v originalni embalaži, skupaj z deklaracijo, pripadajočo vsebino in računom, navodili za uporabo ter garancijskim listom. Podjetje določa pogoje donosa — odstotke zmanjšanja zneska donosa kupcu zaradi zmanjšanja vrednosti izdelka.

Kupec nosi stroške vračila blaga.

V primerih, ko je Kupcu dobavljen izdelek, ki se razlikuje od tistega, ki ga je naročil ali kupil, ima Kupec pravico do prejema naročenega izdelka. Kadar to ni mogoče, ima Kupec pravico do povračila kupnine v znesku vrednosti izdelka, stroška pošiljanja in stroška vračila izdelka, obenem pa je dolžan vrniti napačno dobavljeni izdelek.

Izključitev pravice do enostranskega prenehanja pogodbe

V skladu z določbami 79. člena  Zakona o varstvu potrošnikov (OG 41/14, 110/15) Kupec nima pravice do enostranske prekinitve pogodbe o nakupu Izdelka, če je Prodajalec svojo obveznost ustrezno izpolnil, saj je cena kupljenih izdelkov odvisna od sprememb na finančnem trgu, ki presegajo vpliv Podjetja, in se lahko pojavijo v času trajanja pravice potrošnika do enostranskega prenehanja pogodbe.

Pritožba

Če pri prvi uporabi ugotovite, da je izdelek, ki ste ga prejeli, okvarjen ali da z njim niste zadovoljni, se obrnite na nas in sicer tako, da sledite spodaj opisanim korakom.

 • Pošljite nam podatke s številko naročila, številko računa ali vašim uporabniškim imenom ter opisom pritožbe po elektronski pošti na [email protected], na telefonsko številko 098/500 499, preko spletnega klepeta ali po pošti na: Saiva d.o.o., Savska cesta 41/13, 10000 Zagreb
 • Poslali vam bomo potrdilo o prejemu pritožbe in na podlagi vašega opisa tudi podatke o tem, ali je izdelek mogoče zamenjati za novega ali pa lahko zanj dobite denarno povračilo.
 • V primerih, ko je izdelek mogoče zamenjati za novega in, ko je za izdelek mogoče zagotoviti denarno povračilo, na vaš naslov pošljemo dostavno službo, ki pri vas prevzame reklamirani izdelek in ga dostavi v naše skladišče.  
 • Ko izdelek prispe v skladišče, vam pošljemo obvestilo o povračilu denarja/pošiljanju nadomestnega izdelka. Postopek povračila denarja/zamenjave za nov izdelek bo izveden v 2-3 dneh oz. najkasneje v 15. dneh. V nasprotnem primeru se obrnite na nas po telefonu na: 098/500 499 ali po elektronski pošti na: [email protected].
 • Če bi se pošiljka med prevozom poškodovala in je takšna škoda pri prevzemu pošiljke vidna, vas prosimo, da takšne pošiljke ne prevzamete. Nemudoma se obrnite na nas, da čimprej preverimo nastalo situacijo in za vas pripravimo novo pošiljko.

Podjetje vsako pritožbo stranke obravnava z vso resnostjo, zato ste lahko prepričani, da bomo sprejeli vse potrebne ukrepe za čim prejšnjo rešitev nastalih težav.

Spletna platforma za reševanje sporov

S posebno uredbo Evropske unije, veljavno od 15.02.2016, se spori v zvezi s spletnimi nakupi rešujejo prek t.i. ODR (SRS) platforme. Platforma za spletno reševanje sporov je na voljo na spletni strani http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

To pomeni, da če med spletnim nakupovanjem na območju EU naletite na težavo, to je na spore v zvezi s spletnim naročanjem, le-te najprej poskusite rešiti brez vključevanja sodišč.

To povezavo lahko potrošniki uporabijo za urejanje čezmejnih potrošniških sporov. Za potrošniške spore v zvezi s trgovci iz Republike Hrvatske ta možnost ne obstaja, dokler pooblaščeni organi Republike Hrvatske tega postopka podprejo s potrebno pravno ureditvijo.

 

Varstvo osebnih podatkov in pravilnik o zasebnosti

V skladu z zakonodajo Republike Hrvatske o varstvu osebnih podatkov je osebni podatek opredeljeni kot kateri koli podatek, ki se nanaša na določeno fizično osebo ali podatek, ki lahko identificira osebo, ter na neposreden ali posreden način potrdi identiteto osebe. Te podatke obravnavamo kot osebne podatke.

Obdelava podatkov je vsako dejanje, ki se izvaja na področju osebnih podatkov, kot so zbiranje, shranjevanje, uporaba, vpogled in prenos osebnih podatkov.

Upravitelj zbiranja osebnih podatkov je na voljo preko e-poštnega naslova [email protected] ali na naslovu sedeža Podjetja.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v skladu s predpisi EU in Zakonom o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov je naslednja:

 • ko ste se strinjali z obdelavo (soglasje),
 • ko je to potrebno za sklenitev ali izvršitev pogodbe,
 • za namene izpolnjevanja pravnih obveznosti,
 • za namene zakonitih interesov družbe, izmerjenih glede na vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov,
 • ko je to potrebno za pravne namene.

Kdaj in kako centarzlata.com zbira podatke o strankah ali kupcih?

Podjetje zbira osebne podatke Kupcev le v obsegu, ki je potreben za izpolnitev obveznosti podjetja ali v obsegih, za katere obstaja legitimen interes in za katere ima podjetje soglasje Kupca za namene informiranja, podpore strankam in trženjske namene.

Podjetje se zavezuje, da bo varovalo osebne podatke Kupcev v skladu z Zakonom o izvrševanju Splošne uredbe o varstvu podatkov in se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam brez predhodnega soglasja Kupca (razen podatkov, za katere obstaja legitimen interes za namen izvajanja dostave kupljenih izdelkov).

Obdelava osebnih podatkov, ki temelji na zakonitem interesu ali predstavlja pogodbeno obveznost, se izvaja z ohranjanjem najvišjih standardov varnosti in poslovanja. Kupec lahko na podlagi svojega posebnega položaja kadar koli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov. Kupec ima pravico zahtevati dopolnitev, popravek ali spremembo nepravilnih osebnih podatkov.

Iz tega so izvzeti primeri, v katerih je Prodajalec po veljavni odredbi pooblaščenih državnih organov in v skladu z zakonom dolžan zagotoviti ali dovoliti vpogled v osebne podatke Kupca.

Če podatke posredujete v imenu druge osebe, se morate pred tem prepričati, da je oseba seznanjena s tem Pravilnikom o zasebnosti. Če ste mlajši od 16 let, vas prosimo, da nam brez soglasja staršev ali skrbnika ne posredujete nobenih podatkov.

Svoje podatke lahko posodobite tako, da nas obvestite o vseh spremembah vaših kontaktnih podatkov ali preferenc.

1. Podatke zbiramo pri nakupu v spletni trgovini centarzlata.com in za namen dostave kupljenih izdelkov

Pri nakupu v spletni trgovini centarzlata.com vas prosimo za vnos določenih osebnih podatkov, ki so potrebni za izpolnitev storitve in nakupa. Posredovanje osebnih podatkov v prodajne namene predstavlja pogodbeno obveznost in, v kolikor nam jih ne posredujete, bo to vplivalo na pravilno izvedbo pogodbe ali izvedbo le-te celo onemogočilo.

 • Za potrebe dostave izdelkov, naročenih prek spletne trgovine centarzlata.com, morate vnesti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov za dostavo, telefonsko številko in e-poštni naslov).
 • Zakonit dostop do podatkov kupcev, vključno z imenom in priimkom ter naslovom dostave, imajo zaposleni v podjetju Hrvatska pošta, s katerim je Podjetje sklenilo pogodbo za dostavo naročenih izdelkov prek spletne trgovine centarzlata.com.
 • Podjetje ne evidentira številke vaše kreditne kartice ali transakcijskih podatkov. Podjetje za izvajanje plačila preko kreditnih kartic uporablja storitve tretjih oseb, pooblaščeno banko, ki z uporabo šifriranja zavaruje vaše podatke.

2. Podatke zbiramo in obdelujemo, če nas kontaktirate neposredno

Podatki, ki jih od Kupcev prejmemo z neposrednim stikom, ko nas kontaktirajo za informacije o izdelkih in storitvah:

 • preko obrazca na spletni strani www.centarzlata.com
 • neposredno po e-pošti
 • prek aplikacije za klepet Zendesk na www.centarzlata.com
 • s telefonskim klicem
 • osebno v poslovalnici podjetja.

Podatke, zbrane na ta način, uporabljamo samo za obdelavo zahtevanih informacij in poizvedb uporabnikov ter za zagotavljanje kakovostne uporabniške izkušnje. Kupci in uporabniki spletne strani www.centarzlata.com se strinjajo, da osebne podatke obdelujemo v skladu z Zakonom o izvrševanju Splošne uredbe o varstvu podatkov in v skladu z zahtevanim povpraševanjem.

3. Pri pošiljanju glasil in obvestil naročnikom

Podjetje zbira e-poštne naslove uporabnikov, ki jih uporablja za pošiljanje glasil, obvestil ali elektronskih sporočil, ki vsebujejo promocijska sporočila, ponudbe, investicijske novice, povezane s ceno plemenitih kovin in stanjem na finančnih trgih.

4. Zbiranje z namenom zagotavljanja podpore strankam in trženja

Podjetje lahko s soglasjem Kupca osebne podatke uporablja za obveščanje o novih in akcijskih izdelkih, kot tudi za dostavo promocijskega gradiva, glasil in za namen izboljšanja odnosov s Kupci.

Če imajo  za namene tržne obdelave dostop do osebnih podatkov tudi tretje osebe, so le-ti podrobno opisani spodaj.

Kdo so subjekti, s katerimi lahko Podjetje deli osebne podatke?

1. Ponudniki za pošiljanje e-poštnih promocijskih sporočil

Podjetje sodeluje s tretjimi osebami, da bi lahko izvajalo dejavnosti pošiljanja e-pošte, oglaševanja in analiziranja uporabe naših spletnih mest in aplikacij ter spremljali učinkovitost oglaševalskih akcij.

Osebne podatke delimo le v obsegu, ki je potreben za izvajanje storitve v našem imenu. Spodaj lahko preverite, kdo so ponudniki storitev tretjih oseb, potrebni za sodelovanje:

 • Mailchimp — avtomatizirana platforma za pošiljanje e-pošte, ki nam omogoča pošiljanje e-novic in glasil
 • Domagoj Franc — razvijalec, ki je ustvaril našo spletno trgovino
 • Google — Google Analytics uporabljamo za sledenje spletne statistike in demografskih podatkov ter spremljanje vedenja spletnih uporabnikov. Uporabljamo ga za spremljanje učinkovitosti naših marketinških kampanj.

2. Ponudniki storitev, potrebnih za sklepanje ali izvršitev pogodb

Dostop do baze podatkov Kupcev vključno z osebnimi podatki Kupcev pri Podjetju za namen sklenitve ali izvršitve pogodbe, tj. za izvajanje nakupov v trgovini centarzlata.com in dostavo izdelkov, imajo:

 •   Računovodstvo Zdjelar d.o.o., računovodske storitve
 •   Domagoj Franc, razvijalec odgovoren za vzdrževanje spletne strani
 •   Hrvatska pošta, dostavna služba, s katero je Podjetje sklenilo pogodbo o dostavi izdelkov, naročenih v spletni trgovini centarzlata.com.

Kako lahko uporabniki posodobijo, uredijo ali izbrišejo svoje osebne podatke?

Podjetje zbira uporabniške podatke v skladu s predpisi EU in v skladu z Zakonom o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Vsak uporabnik lahko kadarkoli:

 • zahteva dostop do svojih osebnih podatkov in zahteva posodobitev osebnih podatkov ter odpravo morebitne netočnosti
 • zaprosi, da mu posredujemo več informacij o tem, kako uporabljamo vaše podatke
 • prejme svoje osebne podatke, ki so nam bili posredovani v strukturirani, običajno uporabljeni in strojno berljivi obliki, le-te pa lahko — kadar je to tehnično mogoče — brez ovir prenesemo v upravljanje drugim upravljavcem, če obdelava vaših podatkov temelji na vašem soglasju in se izvaja v avtomatiziranem načinu
 • zahteva izbris osebnih podatkov uporabnika in izbris podatkov, za katere pravna podlaga za uporabo ne obstaja več. Ker lahko uporabniki zahtevajo izbris samo svojih osebnih podatkov, vas smemo pred izvršitvijo te zahteve zaprositi za preverbo in potrditev vaše identitete
 • v primerih, ko obdelava temelji na soglasju in je vezana na kakršno koli neposredno trženje, lahko prekličete svoje soglasje z učinkom v prihodnosti, s čimer se takšna posebna obdelava preneha
 • ugovarjate vsaki obdelavi (vključno s profiliranjem), ki temelji na zakonitem interesu zaradi vašega posebnega položaja, razen če so razlogi za izvedbo takšne obdelave močnejši od pravice do varstva osebnih podatkov
 • nas prosite, da omejimo način uporabe vaših podatke, npr. tekom obdelave pritožbe.

Podjetje lahko zavrne izvršitev zahteve, če ta ogroža zasebnost uporabnika ali drugih uporabnikov ali, če je zahteva v nasprotju z zakonom. Izjema je zaščita javnega interesa (npr. preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj), pravnih obveznosti ali pravic in svoboščin drugih.

Zahteve za dostop do podatkov, njihovo popravljanje ali brisanje je potrebno oddati na:

[email protected] ali na naslov podjetja Saiva d.o.o. Savska cesta 41/13, 10000 Zagreb, Hrvaška.

Obdelava takšne zahteve je lahko tehnično in časovno zapleten postopek, v zapletenih primerih ali v primeru številnih zahtev pa je za obdelavo podatkov potreben daljši čas, o čemer vas bomo obvestili na zakonit in varen način.

Kako se ohranja varnost podatkov?

Da bi ohranili varnost, celovitost in razpoložljivost osebnih podatkov kupcev, podatke zaščitimo s številnimi varnostnimi ukrepi, vključno s šifriranjem, preverjanjem pristnosti in s strogo omejenim dostopom do podatkov.

Nekateri ukrepi, katerih se poslužujemo, vključujejo:

 • strogo omejen dostop do osebnih podatkov na podlagi načela »potrebnega znanja«
 • uporaba podatkov izključno v skladu z zakonitim interesom, pogodbeno obveznostjo ali soglasjem Kupca
 • varnostni prenos podatkov
 • vzpostavitev protivirusnih programov in požarnih zidov na IT sistemih za odkrivanje, preprečevanje zlorabe osebnih podatkov in nepooblaščenega dostopa do podatkov.

Kako dolgo hranimo osebne podatke?

Osebne podatke hranimo in obdelujemo toliko časa, kolikor je to potrebno za izvajanje določenega legitimnega namena, razen, če veljavni predpisi predvidevajo daljša obdobja hrambe.

V primeru podelitve soglasja za trženje hranimo podatke vse dokler se privolitev oz. soglasje ne umakne. V primeru zavrnjenih ponudb, pri katerih soglasje za trženje ni bilo dano, hranimo podatke v zvezi s ponudbo eno leto. V primeru, da zahtevate izbris, bodo podatki nemudoma izbrisani.

Osebni podatki, ki niso več potrebni, so nepreklicno anonimizirani ali uničeni na varen način.

Najem sefa — Hramba plemenitih kovin v sefu

Pravila in pogoji hrambe plemenitih kovin